Za rok 2016 bylo zavražděno 28 pastoračních pracovníků

02.01.2017 19:45

Vatikán. Informační agentura Fides provozovaná Kongregací pro evangelizaci národů zveřejnila seznam pastoračních pracovníků zabitých ve světě během roku 2016. Tento seznam zahrnuje všechny osoby, které působily v institucích katolické církve a byly násilím zbaveny života, bez ohledu na motiv vraždy. Letos je to 14 kněží, 9 řeholních sester, 4 věřící laici a jeden seminarista, tedy celkem 28 lidí. Podle kontinentů jich je nejvíce v Americe – 12 osob (9 kněží a 3 řeholní sestry), v Africe 8 osob (3 kněží, 2 řeholní sestry, 1 seminarista a 2 laici), v Asii to bylo 7 osob (1 kněz, 4 řeholní sestry a 2 laici). Jeden kněz byl zabit v Evropě (o. Hamel - foto). Stejně jako v posledních letech byla většina těchto pracovníků zabita při pokusu o krádež či při loupežném přepadení v kontextu morálního úpadku, ekonomické a kulturní bídy a násilí jakožto normy jednání. Nechybějí ovšem případy, kdy smrt přišla jako odplata za odvážný postoj těchto osob v zápase za sociální spravedlnost, např. mexický kněz Jose Luis Sanchez Ruiz, který se postavil organizovanému zločinu a narkoobchodu ve své diecézi Veracruz. V Evropě byl katolický kněz cíleně zavražděn fanatikem, který se přitom dovolával islámského náboženství. Kromě jmenovaných 28 osob – připomíná agentura Fides – je třeba pamatovat na bezpočet dalších lidí, kteří zaplatili životem za svoji věrnost ve službě bližním nebo víře v Krista. 

 

(radiovaticana.cz)

Zpět