Aktuálně

Vývoj liturgie (videa)

07.09.2018 20:21
Videa zde (liturgie.cz)

Kapucínská knihovna se otvírá veřejnosti

13.03.2017 12:41
Řád kapucínů v Brně (Kapucínské nám. 5) nabízí široké veřejnosti nové prostory k návštěvě. Od března 2017 do října vždy jednu sobotu v měsíci zpřístupní pro veřejnost historickou knihovnu, do níž měli přístup jen badatelé. Součástí komentované prohlídky bude i klášterní kostel a vyhlášená...

Generální vikář Jiří Mikulášek slaví životní výročí

12.01.2017 14:10
Generální vikář brněnské diecéze a děkan Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně Mons. Jiří Mikulášek oslaví 5. února 2017 významné životní jubileum. Mši svatou na poděkování Bohu bude slavit s biskupy, kněžími, jáhny a zaměstnanci biskupství v úterý 31. ledna...

Urbi et Orbi - Přijměme »knížete pokoje«!

02.01.2017 19:52
 Urbi et Orbi    Přijměme »knížete pokoje«!  Vánoční poselství papeže Františka, nám. sv. Petra Česká sekce RV Drazí bratři a sestry, veselé Vánoce! Církev dnes znovu prožívá úžas Panny Marie, svatého Josefa a betlémských pastýřů hledících na Dítě,...

Za rok 2016 bylo zavražděno 28 pastoračních pracovníků

02.01.2017 19:45
Vatikán. Informační agentura Fides provozovaná Kongregací pro evangelizaci národů zveřejnila seznam pastoračních pracovníků zabitých ve světě během roku 2016. Tento seznam zahrnuje všechny osoby, které působily v institucích katolické církve a byly násilím zbaveny života, bez ohledu...

Svatá brána se zavírá, milosrdenství vůči ranám Svaté země zůstává

04.12.2016 18:39
Jeruzalém. Mše svatá v Bazilice Národů, kterou slavili jeruzalémský patriarchální vikář, mons. William Shomali, spolu s kustodem Svaté země, o. Francescem Pattonem, dnes odpoledne zakončila rok milosrdenství ve Svaté zemi. Uzavřela se při ní Svatá brána (foto), která byla otevřena vloni 13....

Misericordia et misera Apoštolský list k závěru Svatého roku milosrdenství

21.11.2016 21:04
Misericordia et misera  Apoštolský list k závěru Svatého roku milosrdenství Česká sekce RV František  těm, kdo čtou tento apoštolský list: milosrdenství a pokoj. Misericordia et misera - tato dvě slova užívá svatý Augustin, když komentuje setkání Ježíše a cizoložné ženy...

PULS - Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze

24.09.2016 13:37
Ve středu 14. září 2016 v den svátku Povýšení Svatého kříže zřídil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze. Cílem fondu je podporovat pastorační aktivity v diecézi. Jedním z příjmů fondu PULS bude také vyhlášená sbírka v neděli 25. září...

Biskupové moravských a českých diecézí navštíví Brno

04.09.2016 16:52
V rámci Plenárního zasedání České biskupské konference ve Vranově u Brna ve dnech 17. až 19. října 2016 budou biskupové moravských a českých diecézí slavit společnou bohoslužbu v úterý 18. října 2016 v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Plagátek

Apostola apostolorum

15.08.2016 21:16
V pátek 22. července 2016 se památka Marie Magdalény nově slaví jako svátek. V následujícím článku je vysvětleno, proč ke změně v liturgickém kalendáři došlo. Apostola apostolorum Na výslovné přání Svatého otce Františka zveřejnila Kongregace pro bohoslužbu a svátosti nový dekret, datovaný 3....

Biskupské svěcení Mons. Pavla Konzbula

06.08.2016 21:31
Videozáznam zde

Čím je specifický obřad biskupského svěcení?

29.06.2016 10:23
„Biskupské svěcení, podobně jako každá konsekrace, se uděluje při slavení eucharistie. Udělovatelem svěcení může být pouze biskup, který k sobě přibere nejméně dva jiné biskupy jako spolusvětitele. Také ten, kdo má být vysvěcen, je k obřadu doprovázen dvěma kněžími,“ vysvětluje P. Petr Vrbacký,...

Pavel Konzbul - Nový pomocný biskup brněnské diecéze

21.05.2016 20:45
V sobotu 21. května 2016, kdy se v brněnské diecézi slaví výroční den posvěcení hlavního chrámu v diecézi - katedrály sv. Petra a Pavla, jmenoval Svatý otec František novým brněnským pomocným biskupem dosavadního faráře u katedrály sv. Petra a Pavla P. Pavla...

Sv. Jiří a drak mají svátek

25.04.2016 11:41
Sv. Jiří a drak mají svátek     Patron obrněných jednotek, legenda nebo inspirace?       Příběh o sv. Jiří a drakovi je zřejmě východního původu. Legenda praví, že na počátku III. století terorizovala obyvatelstvo libyjského Silene...

Velikonoční zamyšlení

11.04.2016 10:22
Velikonoce Velikonoce jsou svátkem trpícího a vzkříšeného Krista. * Velikonoce jsou svátkem našeho křtu, skrze který jsme přijali spásu. * Velikonoce jsou svátkem naší spásy: svátkem našeho vytržení z nebezpečí života svátkem naší ochrany svátkem našeho osvobození svátkem našeho vykoupení svátkem...

Velikonoční vigilie - pokyny k bohoslužbě slova

16.03.2016 19:31
Pro dnešní vigilii, která je matkou všech vigilií, je vybráno devět čtení z Písma svatého: sedm ze Starého zákona a dvě z Nového (epištola a evangelium). Vyžadují-li to pastorační důvody, může se číst menší počet čtení ze Starého zákona. Má se však stále pamatovat, že biblická čtení tvoří...

Tematické texty z bible k postní době

27.02.2016 21:28
Nedoufejte (nespoléhejte na) v člověka, u něhož není záchrany. Vrací se do země, když vyjde jeho dech, tehdy se zhatí všechny jeho plány. Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha... (Žl 146,2-5) Postní doba je příležitost k uvědomění si toho, kde hledáme svou oporu, zda stavíme na věcech, které pominou,...

Poselství Benedikta XVI. k postní době 2009

05.02.2016 21:13
Hodnotě a smyslu postu věnoval Benedikt XVI. své poselství k postní době 2009. Vyzývá v něm mimo jiné k obnově prastaré církevní praxe pořádat sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli. „Jaký smysl má pro nás křesťany odpírat si to, co by samo o sobě bylo dobré a užitečné?“ – ptá se...