List pro ministranty k Velikonocům

02.04.2017 16:04

Drazí Ministranti

 

Vzhledem k blížícím se svátkům bych Vás chtěl pozvat na letošní Velikonoční duchovní program.

 

Zvu Vás na Zelený čtvrtek na Missu Chrismatis, při které budou posvěceny oleje. sejdeme se v 7:20 na faře.

Dále bych Vás chtěl pozvat 15:00 na nácvik na večerní mši svatou, která začíná v 18:30, kde bychom si ujasnili průběh mše, abychom ji měli co nejhezčí. Po mši svaté bude následovat rozjímání v getsemanské zahradě.

 

Na Velký pátek si připomínáme umučení našeho Spasitele Ježíše Krista. Upozorňuji, že Velký pátek je dnem přísného půstu (od 14 let nahoru půst od masa a od 18 do 62 let půst od újmy). V tento den Vás zvu v 8:00 ke společné modlitbě ranních chval v kostele, kde si poté uděláme nácvik na Velkopáteční obřady, které začínají v 18:30. V 15:00 bude v kostele křížová cesta.

 

Přes Bílou sobotu křesťané po celém světě setrvávají u Božího hrobu. My se pomodlíme u Božího hrobu v 8:00 ranní chvály, po kterých bude hrob otevřen do 12:00. V poledne se pomodlíme modlitbu breviáře a následně si uděláme nácvik na večerní Vigilii.

Vigilie ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně bude začínat v 21:00. Tato liturgie je pro nás ministranty nejsložitější ale také nejhezčí z celého roku. Tato liturgie ačkoliv je ještě večer na Bílou sobotu patří k následující slavnosti (je to podle židovské tradice, podle které večer patří k dalšímu dni). Má 4 části: slavnost Velikonoční svíce, bohoslužbu slova (tuto mši má 9 čtení: 7 ze Starého Zákona, 1 Epištola (čtení z Nového zákona) a Evangelium). Dále pokračuje křestní bohoslužba (letos bohužel nikdo křtěn nebude) a bohoslužba oběti už tak, jak ji známe.

 

V neděli na Boží Hod Velikonoční bude bohoslužba v Rosicích v 9:15. ve 3 hodiny pak bude slavností požehnání a Te Deum.

V pondělí budou bohoslužby v 8:00 na Zastávce a v 9:15 v Rosicích.

 

Další informace o těchto svátcích naleznete zde: http://www.liturgie.cz/misal/velikonocni-triduum/

 

Doporučuji Vám se každý den zastavit nad kouskem z Pašijových událostí, abyste se lépe připravili na události Svatého týdne.

Přeji Vám požehnaný zbytek postní doby a správné prožití Velikonočních svátků, svátků vítězství Božího Beránka nad smrtí a hříchem.


Jan Krajsa

 

Program k dispozici také zde.

Zpět